polityka prywatności

Korzystając z naszego portalu powierzasz nam swoje dane. Najważniejsze dla nas jest ich bezpieczeństwo. Dlatego korzystamy z bezpiecznych narzędzi i usług świadczonych tylko przez zaufanych Partnerów. Cenimy sobie przejrzyste zasady współpracy, dlatego poniżej przekazujemy wszystkie ważne i pomocne informacje. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem, mamy nadzieję, że pomoże on w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

 Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się poniżej. Jeśli nie znajdziesz interesującej Cię odpowiedzi, zawsze możesz zadać pytanie naszemu Inspektorowi Ochrony Danych (dane kontaktowe poniżej).

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest ALE Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 90A (91-341) Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego za nr 262005, NIP 6252315798, kapitał zakładowy: 1.750.000 zł, (dalej jako „Administrator”), telefon kontaktowy +42 888 13 91, adres e-mail: kontakt@alenergy.eu.

W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych - Piotr Kawczyński z którym można się skontaktować pod adresem email: iod@doz.pl.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz w związku z korzystaniem z naszego portalu. Są to przede wszystkim dane niezbędne do udostępnienia Ci konta użytkownika: imię i nazwisko, adresy, numer telefonów, adres poczty elektronicznej, nazwa firmy, Jeśli zdecydujesz się otrzymywać od nas newsletter przetwarzamy  w tym celu także podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej.

Przetwarzamy także dane, które pozostawiasz przy okazji poruszania się po naszym portalu i korzystaniu z jego funkcjonalności. Są to dane pozostawiane w tzw. plikach cookies.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

  Cele przetwarzanie danych: Podstawy prawne: Okres przetwarzania:
1 wykonanie umowy łączącej nas z Naszymi Użytkownikami oraz w celach związanych z wykonaniem takiej umowy, Takie umowy są najczęściej zawierane poprzez regulaminy, które akceptujesz zanim będziemy mogli umożliwić Ci korzystanie z poszczególnych funkcjonalności

art. 6 ust. 1 lit b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. niezbędne dla celów wynikających z uzasadnionych interesów administratora w postaci dochodzenia ewentualnych roszczeń i rozpatrywania reklamacji

do czasu wygaśnięcia danej umowy, np. do czasu usunięcia Konta Klienta

do czasu rozpatrzenia reklamacji, przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych

2 przesyłanie informacji o ofertach marketingowych, dokonywanie pomiarów statystycznych i analiz oraz profilowania art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z uzasadnionych interesów administratora, polegających na marketingu własnych produktów Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych
3 przesyłanie informacji o ofertach marketingowych dla osób trzecich (Newsletter), dokonywanie pomiarów statystycznych i analiz oraz profilowania dla osób trzecich art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie do czasu cofnięcia zgody

 

Komu powierzamy dane?

Dane osobowe klienta który dokonuje zakupów produktów za pośrednictwem Sklepu, zostają udostępnione do Sprzedawcy: DOZ Spółka Akcyjna Direct spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, 94-406 Łódź, ul. Kinga C. Gillette 11, NIP: 8271807718, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS0000529517 kontakt: kontakt@alenergy.eu Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę zawarta jest w dokumencie „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez DOZ Spółka Akcyjna Direct spółka komandytowa.

W prowadzeniu portalu i niektórych jego funkcjonalności wspierają nas nasi Partnerzy i Dostawcy usług. Są to zewnętrzne podmioty, którym możemy udostępniać dane. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom danych):

(1) podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne stosowane przez Administratora, (2) podmiotom świadczącym usługi związane z działalnością Administratora w celu realizacji przez niego obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy Administratorem a użytkownikiem Sklepu., (3) podmiotom współpracującym z Administratorem w akcjach handlowych i promocyjnych – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. 

Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Partnerzy i Dostawcy usług mogą działać w krajach, które zapewniają inny poziom ochrony, niż występujący w Unii Europejskiej. W przypadku przekazywania danych do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego podejmujemy wszelkie konieczne działania, aby zapewnić, że zostanie zachowany poziom ochrony zgodnie z obowiązującym prawem.

Czy musisz podawać dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności uniemożliwi nam świadczenie tych usług

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie swoich danych, masz także:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych.

Polityka plików „cookies”

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to niewielkie dane informatyczne, przyjmujące formę literową lub numeryczną (pliki tekstowe), przechowywane w zasobach na urządzeniach końcowych przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych (np. komputer, tablet, smartfon). Pliki te pozwalają odróżnić urządzenie danego użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Dlaczego używamy plików „cookies”?

Używamy „cookies” aby ułatwić korzystanie z portalu i dostosowywać jego zawartość do preferencji Użytkownika oraz zoptymalizować korzystanie z serwisu dla uzyskania jak najlepszych doświadczeń przez Użytkownika.

Pliki „cookies” pomagają nam także w tworzeniu statystyk umożliwiających zrozumienie, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, co powala ulepszyć jego strukturę i zawartość.

Jakich plików „cookies” używamy?

Dzieląc pliki „cookies” na poszczególne kategorie używamy ich następujące rodzaje:

Z uwagi na czas życia plików „cookies”:

Cookies sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); 

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki „cookies”:

Cookies wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji; 

Cookies statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji. 

Z uwagi na pochodzenie plików „cookies”

Cookies własne – pliki umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona. 

Ze względu na poziom niezbędności ich umieszczenia:

Cookies niezbędne - są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których Użytkownik chce skorzystać;

Cookies funkcjonalne - są ważne dla działania serwisu, służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika, 

Ze względu na ingerencję w prywatność

Cookies badające - wykorzystywane do śledzenia Użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika. 

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym, w szczególności uniemożliwiając dostęp do danych osobowych.

Usuwanie plików „cookies”

Użytkownik może samodzielnie zdecydować, czy i jakie pliki „cookies” akceptuje na swoim urządzeniu. W większości oprogramowani (przeglądarki internetowe) są one dopuszczone domyślnie. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonań zmian tych ustawień. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies” może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Przydatne informacje

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych, podobnych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Kontakt

Napisz do nas
Napisz do nas
Napisz do nas
Napisz do nas
Napisz do nas
Napisz do nas
Napisz do nas
Napisz do nas
Napisz do nas
Napisz do nas
Napisz do nas
Napisz do nas
Napisz do nas
Napisz do nas
Napisz do nas
Napisz do nas
Napisz do nas
Napisz do nas
Napisz do nas
Napisz do nas
Napisz do nas
Napisz do nas
Napisz do nas
Napisz do nas
Napisz do nas
Napisz do nas
Napisz do nas
Napisz do nas
Napisz do nas
Napisz do nas
*pole obowiązkowe
Dziękujemy za kontakt.
Wiadomość została wysłana pomyślnie.